We Care

We zijn niet perfect, maar we streven ernaar de beste en meest verantwoordelijke versie van onszelf te zijn.

VERANTWOORDELIJKHEID

De zorg voor de planeet zit ingebakken in onze identiteit bij Moonboon. Sterker nog, het is een persoonlijke zaak voor iedereen bij Moonboon en het beïnvloedt onze dagelijkse activiteiten.​

Met de milieuproblemen van vandaag en de bijdrage van de textielindustrie aan deze problemen, moeten we collectief de productie en consumptie van textiel heroverwegen. Ons doel is om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en actief bij te dragen aan een betere toekomst. Om dit te bereiken hebben we de driehoek van eerlijke productie geïntroduceerd, die eerlijke productiepraktijken, moderne processen en het gebruik van natuurlijke, hoogwaardige materialen in onze producten omvat, waar dit ook maar mogelijk is.

Door onze inspanningen om zorg te dragen voor het milieu zijn we gecertificeerd als GOTS-bedrijf, waar we erg trots op zijn. Een GOTS-keurmerk betekent dat we waar mogelijk biologische materialen gebruiken die onder veilige en verantwoordelijke arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd, van het begin tot het einde van onze productiecyclus.

De driehoek van eerlijke productie, moderne processen en natuurlijke, hoogwaardige materialen

highlighted image

EERLIJKE PRODUCTIE

In ons bedrijf is eerlijke productie een hoeksteen van onze waarden. Het omvat onze inzet voor zowel milieubehoud als het welzijn van individuen. We geven prioriteit aan het creëren van arbeidsomstandigheden die in lijn zijn met toonaangevende sociale normen en zorgen voor een gelijkwaardige behandeling van werknemers. Met zorg voor het milieu hebben we een uitgebreid beheersysteem voor sociale compliance geïmplementeerd voor onszelf en onze leveranciers, dat garandeert dat aan alle sociale criteria wordt voldaan.
meer lezen
De sociale criteria van GOTS die we bij Moonboon volgen, worden hier uitgelicht:
 • Arbeid is vrij te kiezen
 • We tolereren geen kinderarbeid
 • We tolereren geen discriminatie
 • We tolereren geen intimidatie en geweld​
 • We bieden geen onzekere dienstverbanden aan
 • We respecteren de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
 • We belonen eerlijk en evalueren de kloof tussen leefbare lonen
 • We tolereren geen dwangarbeid en alle arbeid moet vrij gekozen zijn
 • We garanderen gezondheid en veiligheid op het werk
 • We zorgen ervoor dat alle werknemers gelijk worden behandeld en tolereren geen discriminatie van arbeidsmigranten.
 • We hechten waarde aan een gezonde balans tussen werk en privéleven en zorgen daarom voor redelijke werktijden
highlighted image

MODERNE PROCESSEN

We richten ons op het implementeren van moderne processen in alle stadia van de productie. Van productie en verpakking tot etikettering en distributie, al ons textiel is gemaakt van ten minste 70% gecertificeerde biologische vezels. Vanuit de biologische vezelteelt valt de initiële productie onder elke internationale of nationale norm voor biologische landbouw die is goedgekeurd in de IFOAM-normen.
MEER LEZEN
Elk aspect van de productie en fabricage van ons biologisch textiel wordt geleid door onze toewijding aan de zorg voor het milieu. In lijn hiermee leggen we bijzondere nadruk op het volgende:
 • Het gebruik van door GOTS goedgekeurde kleurstoffen en hulpstoffen bij natte verwerking.
 • De verwerkingsbedrijven moeten aantonen dat ze goed met het milieu omgaan, inclusief de behandeling van afvalwater
 • Voor eindproducten zijn technische kwaliteitsparameters voor kleurechtheid en krimp vereist
 • Beperkingen op accessoires
 • Beperkingen op supplementaire vezelmaterialen
 • Milieugevaarlijke stoffen verboden in chemische inputs
 • Evaluatie van de giftigheid en biologische afbreekbaarheid van chemische inputs
highlighted image

NATUURLIJKE MATERIALEN VAN HOGE KWALITEIT

De textielindustrie moet reageren op de huidige uitdagingen om haar schadelijke impact op de planeet te verminderen. Natuurlijke materialen van hoge kwaliteit, zoals biologische vezels, spelen een veelzijdige rol in het creëren van een industrie die actief werkt aan het verminderen van de impact op het milieu waar mogelijk en die de gezondheid van de mens boven korte-termijn-winst stelt.

Materiaal guide

Biologische vezels zijn natuurlijke vezels die worden geteeld zonder het gebruik van synthetische pesticiden (zoals insecticiden), herbiciden en GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen) volgens de principes van de biologische landbouw. ​

Biologische landbouw is een productieproces dat de gezondheid van ecosystemen, bodems en mensen ondersteunt.